Att gifta sig eller låta bli

Det finns både för- och nackdelar med att gifta sig i dagens samhälle. Jag tänkte gå igenom alternativen i det här inlägget.

Giftermålet

När man gifter sig förbinder sig man moraliskt att ge varandra tillit, ömsinthet och andra fina egenskaper. Rent juridiskt ingår man också ett så kallat äktenskapslöfte som binder parterna med varandra. Man får ingå affärer (bostadsköp, handelsköp med mera) som en enhet. På pappret kan man alltså vara dubbla ägare av en tomt eller ett hus vilket leder till fler möjligheter.

Själva bröllopsceremonin med tillhörande middag och fest är oftast en vacker saga och bjuder in till gemytlighet och social tillvaro under glada former.

Fördelar

  • Man delar på vardagens glädjeämnen och svåra situationer. Delad glädje är dubbel glädje sägs det, och när man har det tufft kan det vara guld värt att vaggas till sömns i en trygg famn.
  • Det är symboliskt viktigt eftersom giftermål ofta mynnar ut i barnafödslar. Barn behövs för att samhället ska kunna utvecklas och inte stå stilla.
  • Man får bära vigselringen dygnet runt om man så vill. Perfekt för den som gillar smycken och detaljer.

Nackdelar

  • Om äktenskapet går i kras kan det vara jobbigt att flytta ut och ha delad omvårdnad om barnen. Detta kan i sin tur påverka barnen, speciellt om de är små.
  • Att gifta sig utan ceremoni kan betraktas som taktlöst och nonchalant mot familj med mera.
  • Man får inte samma besittningsrätt över fastigheter och bohag som individ. Det är än så länge enklare att vara fri rent juridiskt om man förblir ogift.
  • Det kan finnas informella krav på att man som gift par går tillsammans till olika evenemang med mera. Tyvärr kan man uppfattas som udda om man bestämmer sig för att resa på egen hand och så vidare. Många kan tro att man är singel vid dessa tillfällen.